Elinstallation

Kraft, belysning och tele

Automation

Styr och reglerteknik

Säkerhet

Brandlarm, Inbrott, Passer, CCTV

Kommunikation

Kommunikation

Behörig installatör inom El-, Tele och Nätverks- installationer

Vi kan genom mångårig erfarenhet och hög kompetens tillgodose beställarens önskemål om allt från enklare serviceuppdrag till tekniskt svåra och krävande entreprenader.

Specialisten inom datoriserad Styr och Övervakning

Vår affärsidé är att erbjuda system för styrning samt ekonomisk-, energieffektiv, användarvänlig och överskådlig drift av fastighetstekniska installationer.
Värme och ventilationsstyrning. övervakning och energieffektivisering av anläggningar.

Certifierad säkerhetsleverantör

Vi tillhandahåller godkända brandlarm, inbrottslarm, passersystem och kameraövervakningssystem.