Elinstallation

Inom elteknik erbjuder vi heltäckande lösningar för el, kraftteknik, belysning.
Vi hjälper er konstruera lösningen, installerar och monterar i små- eller stora komplexa projekt.

Vi vill erbjuda Er de bästa tekniklösningarna.
Genom rätt kompetens och rätt resurser tar vi ditt projekt hela vägen från koncept eller idé till en helhetslösning.

Vårt erbjudande inom elteknik får anläggningar och fastigheter att leva och fungera med smarta tekniska lösningar samtidigt som vi värnar om miljö och hållbarhet.
Genom regelbunden tillsyn och skötsel kan Lykil hjälpa till att minska löpande driftskostnader och samtidigt öka driftsäkerheten.

Lykil kan erbjuda Er ett serviceavtal, det förenklar tillvaron för dig som är förvaltare eller fastighetsägare.

Vi arbetar med belysningsstyrning Helvar DALI Router, KNX, DALI-gateway.

Inom service hjälper vi till med:

  • Mindre ombyggnationer och lokalanpassningar
  • Felavhjälpande underhåll
  • Drift och förebyggande underhåll
  • Planerat underhåll

Lykil, en trygg samarbetspartner.

Elektriker Eskilstuna Strängnäs

Kontaktpersoner inom elinstallation

Henrik Henriksson
Projektledare, VD
Telefon: 016-17 01 05
Mobil: 070-823 00 05
henrik@lykil.se

Tobias Johansson
Projektledare Elinstallation
Telefon: 016-17 01 00
Mobil: 070-823 00 41
tobias.johansson@lykil.se

Peter Granberg
Serviceledare Elinstallation
Telefon: 016-17 01 02
Mobil: 070-823 00 02
peter.granberg@lykil.se

Magnus Löfberg
Projektledare, Filialchef Strängnäs
Telefon: 016-17 01 04
Mobil: 070-823 00 04
magnus.lofberg@lykil.se