Om Oss

Lykil är en privatägd elinstallatör med spetskompetens inom elkraft, fastighetsautomation och säkerhetsteknik.
Företaget startade 1978 och omsätter i dagsläget ca 65 miljoner. (Allabolag)
Mångårig erfarenhet och hög kompetens i alla inom branschen förekommande installationer innebär att vi kan tillgodose beställarnas önskemål med allt från enklare serviceuppdrag till tekniskt svåra och krävande entreprenader.
Med ett femtiotal medarbetare är vi en av de största aktörerna i området.
Lykil är delägare i Elkedjan som vi använder som inköpskanal för konkurrenskraftiga materialpriser.
Genom medlemskapet i Elkedjan har vi ett kontaktnät med över 1400 elektriker runt om i landet.

Vi har tre huvudinriktningar inom Lykilgruppen:

Elinstallation
Kraftinstallationer, ställverk, belysning, laddning, solcellsanläggningar.
Behörig installatör inom låg och högspänning.

Fastighetsautomation
Styr- och reglerteknik för fastigheter, ventilationsstyrning, mätvärdesinsamling, kyla/värme styrning.
Certifierad systemintegratör på: SAIA, Bastec, Fidelix, Regin.
Övriga fabrikat vi arbetar med är: Siemens, Schneider Electric, TAC, Danfoss, Johnson controls.

Säkerhetsteknik
Larm, Passagesystem, CCTV, Brandlarm, Utrymningslarm.
Certifierad anläggarfirma Brandlarm.
Våra säkerhetsfabrikat: RCO, ASSA ARX, Integra, ILOQ, Hedengren, UTC.

Kommunikation
Nätverk koppar och fiber, signalsystem, 4g, WiFi access och bryggor.
Kommunikationssystem: Unifi Ubnt, Teltonika 4G,

Historik
1978 Startades Elcenter i Eskilstuna AB av Bengt Persson.
1979 Startades El & Byggmejseln AB.
1994 Anställdes Christer Lindberg som VD i Elcenter.
Under många år hade företaget kontor och butik på Köpmangatan 60.
1999 Fusionerades Elcenter i Eskilstuna AB med El & Byggmejseln AB till det gemensamma bolaget
Lykil El & Styr AB.
2001 Verksamheten i dotterbolaget Garm Bevakning och Säkerhetstjänst AB säljs till Securitas.
2004 Flyttades verksamheten över till bolaget Lykil AB.
Lås & Säkerhetstjänst i Mälardalen AB, Dantech Larm AB och TKC Larm AB är dotterbolag.
2006 Flyttade Lykil till Kungsgatan 63 för att ge plats för lägenheter på Köpmangatan 60.
2009 Var det dags att flytta till bättre lokaler på Mått Johanssons väg 7.
2011 Byter företaget ägare och gör en nysatsning i Mälardalen.
Bolaget tas över av Henrik Henriksson och Christer Lindberg
2011 Henrik Henriksson tar över som VD för bolaget.
2012 Nytt teknikerkontor i Strängnäs på Brunnsvägen 29
2013 Peter Granberg tar över som serviceledare för elserviceavdelningen.
2015 Nytt bolag för Strängnäsverksamheten: Lykil i Strängnäs AB, VD – Magnus Löfberg.
2015 Strängnäskontoret flyttar till större lokaler hos Kilenkrysset på Åkervägen 3
2016 Patrik Eriksson tar över som avdelninschef för vår Styr- och regleravdelning sedan
Kjell Karlsson gått i pension.
Verksamheten flyttas över till eget bolag Lykil Automation AB, VD – Patrik Eriksson.
Keijo Pikkarainen blir samtidigt serviceledare för automationsarbeten.
2017 Lykil anställer ett stort antal serviceingejörer inom fastighetsautomation och gör en stor
nysatsning på avdelningen.
2017 Lykil AB byter namn till Lykil i Eskilstuna AB
2017 Lås & Säkerhetstjänst i Mälardalen AB byter namn till Lykil Säkerhet AB
2017 Lykil i Västerås AB startas.
2017 Kenneth Bäckström går in som projektledare på säkerhetsavdelningen.
Samtidigt som Per Ejdetjärn får en tydligare roll som serviceledare för säkerhetsarbeten.
2018 Nytt kontor i Stockholm.

Idag innehåller det gemensamma namnet Lykil fem bolag
Lykil i Eskilstuna AB
Lykil i Strängnäs AB
Lykil i Västerås AB
Lykil Automation AB
Lykil Säkerhet AB