Elinstallation

Elinstallation
Kraft och belysning, DALI, KNX.
Högspänning, ställverk, solenergi, laddlösningar
LÄS MER

Automation

Automation
Styr- och reglerteknik, Fastighetsautomation, Energibesparingsåtgärder
LÄS MER

Säkerhet

Säkerhet
Brandlarm, Utrymningslarm, Inbrottslarm, Pasagesystem, Kameraövervakning, Porttelefon, Bokning, Kallelsesignal, Elektroniska Låssystem, Dörrautomatik
LÄS MER

Kommunikation

Kommunikation
Fiber- och kopparnätverk, OTDR, WiFi, PoE-system, 4g-modem, VPN, GPS-Övervakning, Larmsändare, App, Molntjänster
LÄS MER

Solcellskalkylator

Behörig installatör Elinstallationer

Vi kan genom mångårig erfarenhet och hög kompetens tillgodose beställarens önskemål om allt från enklare serviceuppdrag till tekniskt svåra och krävande entreprenader.
Kraft, belysning. Hög- och lågspänning.

Specialisten inom datoriserad Styr och Övervakning

Vår affärsidé är att erbjuda system för styrning samt ekonomisk-, energieffektiv, användarvänlig och överskådlig drift av fastighetstekniska installationer.
Värme och ventilationsstyrning. övervakning och energieffektivisering av anläggningar.

Certifierad säkerhetsleverantör

Vi tillhandahåller godkända brandlarm, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, signalsystem, bokningssystem och porttelefoni.

Kommunikationsteknik

Vi installerar nätverk; koppar, fiber och trådlös kommunikation.
För avprovning och felsökning har vi de bästa instrumenten på marknaden.