Automation

Lykil Automation erbjuder heltäckande fabrikatsoberoende fastighetsautomation för alla användningsområden och alla tekniska tillämpningar.
Vi utgår från våra kontor i Eskilstuna, Stockholm och Strängnäs.
Eftersom vi då är fabrikatsoberoende så har vi tillgång till ett mycket brett sortiment av produkter, med allt från givare till SCADA system.
Vi har nästan 40 års erfarenhet av fastighetsautomation allt från projektering och konstruktion till installation, programmering och driftsättning.
Vi utför kompletta installationer av styr- och övervakningsanläggningar samt integrationsentreprenader.
För närvarande har vi specialkompetens inom:

Styr- och reglerteknik

Lykil grundades 1978 och har sedan dess arbetat för att erbjuda våra kunder effektiva helhetslösningar för fastighetsautomation.
Med kompetenta och engagerade medarbetare arbetar vi aktivt för att skapa bra inomhusklimat. Fastighetsägaren och brukaren erbjuds behovsanpassade tjänster och kostnadseffektiva lösningar med kvalitétsprodukter.

Lykil är återförsäljare av följande styrfabrikat:
Bastec – Bastec
SAIA – SAIA (Certifierad integratör)
Siemens – Siemens (Certifierad soluton partner)
Regin – Regin
Fidelix – Fidelix
Larmia – Larmia

Lykil arbetar även med:
Schneider – Schneider
Beckhoff – Beckhoff
KNX –
Danfoss –
Mitsubishi –

SCADA HMI system:
Webport – Webport


Styrentreprenader

Lykil är den kompletta samarbetspartnern för styrentreprenader, allt från projektering och konsultation till leverans och installation av nyckelfärdiga anläggningar.
Vi gör allt för att skapa tillförlitliga system men ändå ligga i framkant med bra teknik och en framtidsäker anläggning.

Fastigheter står för den enskilt största energianvändningen idag och
vi installerar energismarta automationssystem i både stora och små fastigheter .

Vi synliggör energianvändningen och utför kompletta installationer av styr- och övervakningsanläggningar med olika typer av
SCADA system.

Vi erbjuder också installationssamordning i anslutning till våra entreprenaduppdrag.

Energioptimering

Varje anläggning är unik, vi kontrollerar och injusterar så att de körs
så energieffektivt och driftsäkert som möjligt, vilket sänker fastighetsägarens kostnader. och ökar livslängden på anläggningen.

Energioptimering är ofta den mest lönsamma åtgärden ni kan göra för
att kraftigt sänka energiåtgången.

Optimeringen görs både på plats och i SCADA-anläggningarna, arbetsgången är styrd av en checklista.
Efter optimeringen överlämnas dokumentation över utförda optimeringsåtgärder till driftpersonalen för att öka insynen i systemets funktionalitet vilket skapar optimal drift över lång tid.
Energioptimering är ett viktigt verktyg för att se till att fastigheterna har optimal drift och på sätt sparar på energi & pengar samt bidrar till en bättre värld.

Energiuppföljning

För att göra en förbättring så har det alltid skett en förändring,
för att veta om man behöver förbättra så kräver det en mätning.

Fastigheter står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning.
Minskad användning kan uppnås exempelvis genom effektivare energianvändning med bibehållen nytta eller genom beteendeförändringar.”

Vid införande av individuell mätning och debitering av el minskar förbrukningen med upp till 25 procent och vid införande av varmvattenmätning med 25-40 %.

Energioptimera fastigheten med temperaturmätning
Temperaturmätning i varje lägenhet hjälper dig att få bättre kunskap om fastigheten och förstå vilka åtgärder du ska prioritera för energioptimering. Ärendehantering blir också effektivare och du kan säkerställa att varje lägenhet får utlovad temperatur.

Andra positiva effekter är att du enkelt kan identifiera felaktigheter i värme- och ventilationssystemet.

Service & Support

Lykil arbetar med alla typer av service såsom akutservice med garanterad inställelsetid, förebyggande underhåll, funktionsprovningar etc etc.

Vi erbjuder även serviceavtal som kundanpassas efter era behov för att säkerställa en driftoptimerad anläggning i er fastighet.
Service ger bättre hållbarhet på inomhusklimatet samtidigt som det håller driftkostnaden nere.För ökad livslängd samt färre driftstörningar erbjuds underhållsavtal på hela anläggningar för luftbehandling, kyla, värme, styr och övervakning.

Lykil erbjuder support. Detta kan ske när avståenden är långa eller att man önskar ett kostnadseffektivt alternativ. Lykil kopplar då upp oss mot anläggningar digitalt via t.ex. VPN-tunnel och utför analys och felsökning på distans och föreslår en rekommendation på åtgärder.

Detta sparar både tid, pengar och på miljön!

System

Avalon, Carbon, EcoPAC, EcoStruxure Building Operation 2.0, TAC, SAIA-Burgess Electronics, SBC, SAIA-PCD, Desigo CC,

Kontaktpersoner inom Automation

Patrik Isaksson
Avdelningschef Fastighetsautomation
Telefon: 016-17 01 03
Mobil: 070-823 00 03
patrik.isaksson@lykil.se
Patrik har tidigare arbetat på Schneider