Nytt projekt - Larslunda IP

Första spadtaget för gymnastikhallen på Larslunda IP i Strängnäs


Nu är byggnationen av den nya gymnastikhallen igång efter att ”det första spadtaget” tagits av Kommunalråd Jacob Högfeldt, Mathias Insulander och Conny Lundevall från Strängnäs Gymnastikförening. Hallen beräknas stå färdig i slutet av 2017.

Lykil har fått uppdraget av Insulanders bygg att utföra elinstallationer.
Här utför vi samtliga delar med våra avdelningar; Elinstallation, Säkerhet och Automation.
Magnus Löfberg är vår huvudprojektledare.
Vi installerar kraft, belysning, brandlarm, talande utrymningslarm, nödbelysning, larm, passersystem, ljudanläggning, styr- och regler VVS.
Allt utan externa underentreprenörer.

© 2019 Lykil | Vi kan genom mångårig erfarenhet och hög kompetens tillgodose beställarens önskemål om allt från enklare serviceuppdrag till tekniskt svåra och krävande entreprenader.