Henrik Henriksson
Projektledare, VD
Telefon: 016-17 01 05
Mobil: 070-823 00 05
henrik@lykil.se

Jenny Syrén Lind
Ekonomi/HR
Telefon: 016-17 01 06
Mobil: 070-823 00 06
jenny@lykil.se

Per Ejdetjärn
Serviceledare Säkerhet
Telefon: 016-17 01 52
Mobil: 070-823 00 52
per.ejdetjarn@lykil.se

Patrick Wax Löwenhamn
Serviceledare Elinstallation
Telefon: 016-17 01 02
Mobil: 070-823 00 02
patrick@lykil.se

Daniel Karlsson
Avdelningschef Automation
Telefon: 016-17 01 03
Mobil: 070-823 00 16
patrik.isaksson@lykil.se

Magnus Löfberg
Projektledare, Filialchef Strängnäs
Telefon: 0152-71 57 71
Mobil: 070-823 00 04
magnus.lofberg@lykil.se

Tobias Olsson
Projekledare Säkerhet
Behörig ingenjör Inbrottslarm/Kamerabevakning
Telefon: 016-17 01 50
Mobil: 070-823 00 47
tobias.olsson@lykil.se

Ny hemsida är under produktion, kommer inom kort.

Stefan Larsson
Butiksansvarig Lås Säkerhet
Telefon: 016-17 01 50
Mobil: 070-823 00 50
stefan.larsson@lykil.se