Lykil ny Soluton Partner Siemens Building Technologies

Lykil ny Soluton Partner Siemens Building Technologies

Lykil har tecknat ett partnerskap med Siemens. Affären stärker den gemensamma positionen inom automation och skapar en solid plattform för tillväxt genom kostnadssynergier, ökad tillgänglighet, nätverk och humankapital.
Vi vill vara med i utvecklingens framkant för våra kunders bästa, vilket vi är övertygade gynnar vår affär långsiktigt.

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och målen kan bara förverkligas genom partnerskap och samarbete.
Vi båda förstår hur olika delar samverkar detta är också en del av den nya digitala tekniken som medger helt nya möjligheter att kontrollera och styra funktioner såsom gällande effektivitet, säkerhet och miljö.
Vi båda vill bidra till en mer hållbar värld.

För oss på Lykil står Siemens för ingenjörskonst, innovation, kvalitet, pålitlighet med fokus på områdena elektrifiering, automation och digitalisering.
Dessa kunskaper och värderingar stämmer väl in på Lykil-koncernen med.
För oss så får vi fördelar med detta partnerskap som omfattar produktutvecklingsarbete, åtkomst till kunskap, spetskompetens, snabbare tillväxt/utvecklingstakt, nya idéer samt kostnadsreduceringar, allt detta kommer gynna slutkunden och kundvärdet vilket är vårt mål.

Vi tror även att med detta partnerskap så kommer fler kunder få tillgång till det mindre företaget och dess fördelar men samtidigt behålla det stora företagets styrka.
Partnerskapet kommer skapa konkurrensfördelar i och med dagens snabbföränderliga företagsklimat.

LYKIL arbetar tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer såväl lokalt och regionalt att kunna utveckla långsiktiga relationer med ett tryggt företag som Siemens så då stärker vårt varumärke och kunderbjudande.

Våra förväntningar på detta samarbete är att det blir en långsiktig relation som kommer gynna alla parter och i slutändan bidra till kunders minskade energianvändning och minskad miljöpåverkan.

Vill ni veta mer?

Patrik Eriksson: 070-823 00 03, patrik.eriksson@lykil.se, VD, Lykil Automation AB

Rickard Börjesson: 070-8719528, rickard.borjesson@siemens.com Solution Partner Ansvarig, Siemens AB

Siemens pressmeddelande

 


© 2019 Lykil | Vi kan genom mångårig erfarenhet och hög kompetens tillgodose beställarens önskemål om allt från enklare serviceuppdrag till tekniskt svåra och krävande entreprenader.